Ред за кандидатстване - ЦЕНТЪР ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА

 
 

За организационно и финансово подпомагане, за организиране и финансиране участието на чуждестранни медицински специалисти до директора на фонда се подава съответното заявление по образец съгласно пр...

Дарителска сметка - ЦЕНТЪР ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА

 
 

Дарителска сметка - Център "Фонд за лечение на деца" Българска народна банка Централно управление IBAN:BG63BNBG96613100128901 BIC: BNBGBGSD Код: 987777

Правилник - Подаване и разглеждане на заявления за ЦЕНТЪР ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА

 
 

Подаване и разглеждане на заявления: Чл. 30. (1) За организационно и финансово подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 1 и/или за организиране и финансиране участието на чуждестранни медицински специалисти...

Остави коментар
0700 11855
0700 11855