процесуално представителство и защита на законните Ви права и интереси по всякакъв род дела

 
 

След среща с Вас, обсъждане на личния Ви казус и при договаряне размера на възнаграждението ни, се ангажираме да поемем защитата Ви по всякакви дела касаещи Ваши наказателни, граждански, административ...

Търговска несъстоятелност от Тодоров, Ангеловска-Тодорова и партньори

 
 

Процесуално представителство на кредитори и длъжници пред съда и в събранието на кредиторите в производство по търговска несъстоятелност Консултиране и изготвяне на правни становища по предпазен конк...

Процесуално представителство и решаване на правни спорове

 
 

Процесуално представителство пред национални юрисдикции по спорни и безспорни производства Процесуално представителство в заповедни производства и индивидуално принудително изпълнение Признаване и и...

Тодор Тодоров

 
 

Тодор Георгиев Тодоров завършва Юридическия факултет при СУ „Св.Климент Охридски”, София през 1994г. Вписан е като адвокат при Софийска адвокатска колегия през 1996г. Между 1999-2000г. е асистент по ...

Трудово и осигурително право

 
 

Изготвяне на трудови договори и правила за вътрешния ред на предприятия Консултации и изготвяне на документи във връзка с налагане на дисциплинарни наказания Правна помощ при издаване на разрешения ...

Услуги в областта на съдебния процес и арбитраж от кантора „Цветкова & Партньори”

 
 

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ” предлага на своите клиенти следните услуги в областта на съдебния процес и арбитраж: •Процесуално представителство и защита в съдебни спорове пред всички ...

Обществените поръчки - правни услуги и консултация от Адвокатско дружество „Цветкова и партньори”

 
 

Дружеството осъществява процесуалното представителство, защитава интересите и консултира в производства по възлагане на обществени поръчки и по въпроси с обществено значение Министерството на земедели...

Административно право консултации

 
 

Представителство и правна помощ при издаване на разрешения за пребиваване и визи на чуждестранни инвеститори Представителство и правна помощ при издаването на всякакви лицензии и разрешения за упражн...

Регистрация на фирми

 
 

Ние ще Ви консултираме при избора на правната форма на Вашата фирмата, която искате да регистрирате (ЕТ, ООД, ЕООД и др.), за да бъде съобразена с целите, които сте си поставили. Важно е да знаете, че...

Тодоров, Ангеловска-Тодорова и партньори Ви предлагат консултации по Договорно право

 
 

Представителство в преговори и изготвяне на граждански договори Съдействие и консултиране по договори за банков кредит Регистрация на фондации и сдружения

правна помощ и съдействие за разрешаване на спорове преди или след попадането им в съда

 
 

Ние ще се срещнем с Вас, ще обсъдим личния Ви казус и при договаряне размера на възнаграждението ни, се ангажираме да поемем защитата Ви по всякакви спорове касаещи Ваши наказателни, граждански, админ...

Силвана Ангеловска-Тодорова

 
 

Силвана Любенова Ангеловска-Тодорова завършва Юридическия факултет при СУ „Св.Климент Охридски”, София през 1995г. Вписана е като адвокат при Софийска адвокатска колегия през 1999г. През 1996г. става...

Вещно право и Строителство от Цветкова и партньори

 
 

Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” притежава богат опит в областта на вещното право и строителството. Дейността на дружеството е неразделна част от динамичния пазар на недвижими имоти в Бълга...

Партньори

 
 

McGrath O'Donnell & Associates is a leading Irish legal practice that provides a comprehensive range of domestic legal services to clients. In addition, the firm provides a full range of foreign lega...

Остави коментар
0700 11855
0700 11855