Поливни и напоителни системи на терени от Ямато ЕООД - София

 
 

Предлагаме Ви още професионално полагане на поливни и напоителни системи на терени преди процес на озеленяване и на такива, които са вече озеленени, като след полагането на напоителната система се въз...

Системи за капково поливане от Ямато ЕООД - София

 
 

Система за подаване на филтрирана вода и торове върху или в почвата е същността на капковото напояване. Чрез него постоянно се поддържа високо нивото на вода в почвата, което е много близко до ППВ. То...

Проектиране на автоматизирана поливна система от фирма Ямато ЕООД

 
 

В АПС /автоматизирана поливна система/ се включват клапани, разпръсквачи, капково напояване, тръби и електрическа част. Ние изготвяме точен проект, съобразявайки се с особеностите на терена - местопол...

Монтаж на тръби водоизточник от фирма Ямато ЕООД

 
 

Професионалният монтаж изисква полагане на тръбите в траншеи с подходящи широчина и дълбочина. Захранване към наличния водоизточник или помпена станция. Позициониране, свързване и фиксиране на разпръс...

Остави коментар
0700 11855
0700 11855