Автомобилен парк и охранителски състав на Федерална служба за безопасност – Добрич

 
 

Фирмата притежава автомобилен парк от пет автомобила и два джипа с висока проходимост. „ФСБ” разполага със специализиран сервизен автомобил и поддържа 24 часово оперативно дежурство за незабавна реакц...

Федерална служба за безопасност – Добрич - услуги

 
 

Фирмата предлага следните услуги - физическа въоръжена и невъоръжена обектова и персонална охрана, инкасо и съпровождане на ценни пратки и товари, охрана на спортни и културни масови прояви, проектира...

Федерална служба за безопасност – Добрич - физическата охрана и монтаж на системи за сигурност и ком

 
 

Водещото място на фирмата в областта на физическата охрана и монтаж на системите за сигурност и комуникация се определя от нейната конкурентна способност, дефинирана от високо качество и надеждност, к...

Остави коментар
0700 11855
0700 11855