ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „POPITAI.BG”

I. Дефиниции 

 1. Национален информационен център „Popitai.bg” се състои от интернет сайт www.popitai.bg и Денонощен информационен телефон за информация 070011855. Тя е създадена, поддържа се и е собственост на „Прайс Интернешънъл” ЕООД.
 2. „Прайс Интернешънъл” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност „Прайс Интернешънъл” ЕООД, ЕИК 131194611, адрес на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе No 135, ет. 1, управител: Мартин Иванов Кокалов.
 3. Общи условия - настоящите общи условия на Национален информационен център „Popitai.bg” Настоящите Общи условия представляват договор за ползване на Национален информационен център „Popitai.bg”. Общите условия уреждат правата и задълженията на Потребителите, Участниците, Рекламодателите и всички други лица, участващи в Национален информационен център „Popitai.bg”. Страни по договора са „Прайс Интернешънъл” ЕООД, от една страна, и всеки един от Потребителите, Участниците и Рекламодателите в Национален информационен център „Popitai.bg”, от друга страна. Потребителите, Участниците и Рекламодателите заявяват, че са запознати с настоящите Общи условия, приемат ги и се задължават да ги спазват. Всяко тяхно действие, свързано с Национален информационен център „Popitai.bg”, представлява волеизявление, че са съгласни с настоящите Общи условия, включително всяко използване на информационните услуги и ресурси на Национален информационен център „Popitai.bg”, отварянето на Интернет страница www.popitai.bg, избор на електронна препратка от www.popitai.bg, набиране на Денонощен информационен телефон 070011855 и т.н.
 4. Информационен интернет сайт www.popitai.bg – интернет сайт, чрез който потребителите могат да ползват информационните услуги, предоставяни от „Прайс Интернешънъл” ЕООД. Сайтът съдържа информация, предоставена от Участниците в Национален информационен център „Popitai.bg”, както и данни и материали, открити от служители на „Прайс Интернешънъл” ЕООД в интернет за Участниците и за Третите лица.
 5. Денонощен информационен телефон 070011855 – телефон, чрез който „Прайс Интернешънъл” ЕООД предоставя информацията, съдържаща се в базите данни на Национален информационен център „Popitai.bg” или открита от служители на „Прайс Интернешънъл” ЕООД в интернет, в печатни издания или от други свободно достъпни източници. Денонощен информационен телефон 070011855 НЕ е за спешни случай.
 6. Потребители - лицата, които ползват предоставяните през Национален информационен център „Popitai.bg” информационни услуги и ресурси, посещават интернет сайт www.popitai.bg и ползват денонощен информационен телефон 070011855.
 7. Регистрирани потребители - Потребители, които са се регистрирали в Интернет сайт www.popitai.bg и са създали Потребителски профил. Регистрираните потребители имат право да ползват Интернет сайт www.popitai.bg и Денонощен информационен телефон 070011855, както и да дават оценки и мнения в Интернет сайт www.popitai.bg за Участниците и Третите лица, включени в Национален информационен център „Popitai.bg” и предоставяните от тях стоки и услуги.
 8. Нерегистрирани потребители - Потребители, които не са се регистрирали в Интернет сайт www.popitai.bg и не са създали Потребителски профил. Нерегистрираните потребители имат право да ползват Интернет сайт www.popitai.bg и Денонощен информационен телефон 070011855, без да дават оценки и мнения в Интернет сайт www.popitai.bg за Участниците и Третите лица, включени в Национален информационен център „Popitai.bg” и предоставяните от тях стоки и услуги.
 9. Участници - лица, които са предоставили на „Прайс Интернешънъл” ЕООД информация за себе си и са възложили на „Прайс Интернешънъл” ЕООД да публикува и предоставя на Потребителите информация за тях и и предлаганите от тях стоки и услуги чрез Интернет сайт www.popitai.bg и Денонощен информационен телефон 070011855. Всеки от Участниците има свой Персонален профил, който получава след като предостави на „Прайс Интернешънъл” ЕООД информация за себе си и заплати дължимите за регистрацията суми, доколкото се дължат такива съгласно избрания от участника безплатен или платен абонаментен план.
 10. Трети лица, включени в Национален информационен център „Popitai.bg” – лица, за които „Прайс Интернешънъл” ЕООД е събрало информация в интернет, от печатни издания, както и всякаква друга публична информация от свободно достъпни източници. „Прайс Интернешънъл” ЕООД не гарантира за истинността, достоверността и актуалността на данните, отнасящи се за третите лица. Тези данни не са получени от третите лица, нито от официални източници, поради което може да не отговорят на истината или да са остарели.
 11. Рекламодатели - лицата, които са възложили на „Прайс Интернешънъл” ЕООД да публикува тяхна реклама на Интернет сайт www.popitai.bg или да я предоставя чрез гласови съобщения на денонощен информационен телефон 070011855. Персонален профил на Участник – профил на Участник в Интернет сайт www.popitai.bg, който съдържа информацията, предоставена от Участника на „Прайс Интернешънъл” ЕООД и публикувана от „Прайс Интернешънъл” ЕООД на Интернет сайт www.popitai.bg. Тази информация може да включва всякакви материали, текстове, графично и мултимедийно съдържание, препратки към други интернет сайтове, както и мненията и оценките на Регистрираните потребители. Всеки търговски обект на Участника може да има отделен профил. Профилът на Участника може да съдържа и данни, които „Прайс Интернешънъл” ЕООД е събрало в интернет, от печатни издания, както и всякаква друга публична информация от свободно достъпни източници. „Прайс Интернешънъл” ЕООД не гарантира за истинността, достоверността и актуалността на данните, отнасящи се за третите лица. Тези данни не са получени от Участниците, нито от официални източници, поради което може да не отговорят на истината или да са остарели. Информацията се предоставя и на Потребителите, ползващи телефон 070011855. Персоналният профил на Участника се създава от „Прайс Интернешънъл” ЕООД, след като получи възлагане от Участник да публикува неговите данни в Национален информационен център „Popitai.bg”. Профила може да се администрира от Участника. „Прайс Интернешънъл” ЕООД не носи отговорност за истинността, достоверността и актуалността на данните и материалите, предоставени от Участника или въведени от Участника след създаването на профила,
 12. Потребителски профил - профил на Регистриран потребител, чрез който Регистрираните потребители използват Интернет сайт www.popitai.bg. Потребителският профил дава възможност на Регистрираните потребители да ползват Интернет сайта www.popitai.bg и да дават оценки и мнения в Интернет сайт www.popitai.bg за Участниците и Третите лица, включени в Национален информационен център „Popitai.bg” и предоставяните от тях стоки и услуги. Достъпът до Потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на посочените при регистрацията Потребителско име и Парола, която не може да бъде по-къса от шест символа.
 13. Потребителско име и парола - избран от Регистрираните потребители уникален код от букви и цифри, посредством които те се индивидуализират в Интернет сайт www.popitai.bg и получава достъп до Потребителския си профил.

II. Услуги, предоставяни от „Прайс Интернешънъл” ЕООД

 1. „Прайс Интернешънъл” ЕООД предоставя следните услуги чрез Национален информационен център „Popitai.bg”:
  1.1. Посредством Национален информационен център „Popitai.bg” „Прайс Интернешънъл” ЕООД предоставя на Потребителите безвъзмездното право да ползват информационните ресурси на интернет сайт popitai.bg и да се обаждат на денонощен информационен телефон 070011855, като получават информация за Участниците и Третите лица, включително информация, публикувана в интернет, печатни издания и всякаква друга публична информация и информация, разпространявана чрез свободно достъпни източници. Регистрираните потребители могат да ползват Интернет сайт www.popitai.bg и Денонощен информационен телефон 070011855, както и да дават оценки и мнения в Интернет сайт www.popitai.bg за Участниците, Третите лица и предоставяните от тях стоки и услуги. Нерегистрираните потребители могат да ползват Интернет сайт www.popitai.bg и Денонощен информационен телефон 070011855, без да дават оценки и мнения в Интернет сайт www.popitai.bg за Участниците, Третите лица и предоставяните от тях стоки и услуги. Услугите, предоставяни на Потребителите, включват и:
  1.1.1. достъп до мнения на други Потребители относно представените в Национален информационен център "Popitai.bg" Участници, Трети лица и предоставяните от тях стоки и услуги;
  1.1.2. електронни препратки към интернет страници на трети лица – доставчици на услуги на информационното общество, както и към Интернет страници, съдържащи различна справочна и развлекателна информация, статистически данни и др.;
  1.1.3. възможност за търсене и получаване на достъп до информационни ресурси, съдържащии се в Национален информационен център "Popitai.bg" чрез посочени от Потребителя ключови думи или критерии.
  1.2. Посредством Национален информационен център „Popitai.bg” „Прайс Интернешънъл” ЕООД предоставя на Потребителите информация за Участниците, получена от Участниците и публикувана в техните Персонални профили. Ако друго не е договорено изрично със съответния Участницик, „Прайс Интернешънъл” ЕООД има право да предоставя и информация за Участниците, която не е получена от тях, а от интернет, печатни издания или други свободно достъпни източници.
  1.3. Посредством Национален информационен център „Popitai.bg” „Прайс Интернешънъл” ЕООД предоставя на Рекламодателите възмездното право да извършват онлайн реклама посредством интернет сайт popitai.bg или Денонощен информационен телефон 070011855.
 2. „Прайс Интернешънъл” ЕООД не предоставя услуги, свързани с осигуряване на интернет свързаност, хостинг, компютърно оборудване, операционни системи, софтуер, телефонно оборудване, телефонна връзка, и др. и не носи отговорност, ако Потребителите, Участниците и Рекламодателите не могат да осъществят достъп с Национален информационен център „Popitai.bg”, поради причини извън контрола на „Прайс Интернешънъл ЕООД. Услугите, предоставяни от „Прайс Интернешънъл” ЕООД се ограничават с поддръжката на интернет портал www.popitai.bg и достъпността до денонощен информационен телефон 070011855.
 3. „Прайс Интернешънъл” ЕООД има право по всяко време да променя обема на предлаганите от него услуги по собствена преценка във връзка с оптимизация на работата и функционалността на Национален информационен център „Popitai.bg”. Промяната в обема на предоставените услуги няма да се счита за нарушаване на договорите и ангажиментите, поети от „Прайс Интернешънъл” ЕООД към Потребителите, Участниците и Рекламодателите.
 4. „Прайс Интернешънъл” ЕООД предоставя описаните услуги само доколкото всички Потребители, Участници и Рекламодатели изпълняват задълженията си съгласно сключените от тях договори и настоящите Общи условия.
 5. „Прайс Интернешънъл” ЕООД не носи отговорност за наличие на неактуална или невярна информация за място, събитие, адрес, наименование на фирма или друг вид информация, публикувана в Интернет сайт www.popitai.bg или съобщена по денонощен информационен телефон 070011855. Информацията, предоставяна чрез Национален информационен център „Popitai.bg” се базира на данни, получени от съответния Участник или публикувани от Участника в неговия Персонален профил. Профилът на Участника може да съдържа и данни, които „Прайс Интернешънъл” ЕООД не е получило от Участника, а е събрало в интернет, от печатни издания, както и всякаква друга публична информация от свободно достъпни източници. Чрез Национален информационен център „Popitai.bg” се предоставя и информация за Трети лица, която не е получена от Третите лица, нито от официални източници, а от интернет, от печатни издания и от други свободно достъпни източници. Всички лица, ползващи Национален информационен център „Popitai.bg” се съгласяват, че „Прайс Интернешънъл” ЕООД не носи отговорност за истинността, достоверността и актуалността на данните и материалите и че „Прайс Интернешънъл” ЕООД няма задължение да проверява истинността и пълнотата на тези данни.

III. Регистрация

 1. Регистрация на Потребител
  1.1. Регистрация на Потребител - за да може да дават оценки и мнения в Интернет сайт www.popitai.bg за Участниците и предоставяните от тях стоки и услуги, Потребителите трябва да се регистрират, като попълнят всички полета, обозначени като задължителни, в съответната електронна форма за регистрация на Потребител на Интернет сайта www.popitai.bg, както и да приемат чрез съответните отметки и активни връзки настоящите Общи условия.
  1.2. Чрез регистрацията Потребителят извършва изрично изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Електронното изявление има и качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. „Прайс Интернешънъл” ЕООД има право да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия за ползване, в случай на възникване на правен спор.
  1.3. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни идентификационни данни за себе си, както и да ги актуализира при тяхната промяна. Потребителят няма право да въвежда и ползва Потребителско име и друга информация, които са заблуждаващи относно неговата идентичност, нарушават закона, добрите нрави или правата на трети лица.
  1.4. Освен чрез попълване на съответна електронна форма за регистрация, Потребителят може да регистрира свой Потребителски профил в Национален информационен център „Popitai.bg” и чрез профила си в социалната мрежа Facebook посредством услугата Facebook Login . При регистрация чрез Facebook Login всички или част от необходимите за регистрацията данни на Потребителя се изпращат директно и автоматично от профила, който Потребителят има във Facebook към Национален информационен център „Popitai.bg”. С заявяването на регистрация в Национален информационен център "Popitai.bg" чрез услугата Facebook Login . Потребителят изразява своето изрично съгласие данните относно регистрацията му във Facebook (facebook.com) да бъдат предоставени от Facebook (Facebook Inc., Facebook Ireland Limited, както и от всяко друго лице, което участва в предоставянето на услугите, достъпни чрез уебсайта facebook.com и което обработва данните на Потребителя) на „Прайс Интернешънъл” ЕООД за ползване в Национален информационен център "Popitai.bg". Услугата Facebook Connect не е услуга, предоставяна от „Прайс Интернешънъл” ЕООД. Ползването от Потребителите на тази услуга се извършва при спазване от страна на Потребителите на приложимите към съответната услуга условия и правила за ползване и политики за конфиденциалност и обработване на лични данни. Ползването на услугата Facebook Login не се регулира от и подчинява на настоящите Условия за ползване и е извън контрола на „Прайс Интернешънъл” ЕООД.
  1.5. Потребителят може да регистрира свой Потребителски профил в Национален информационен център „Popitai.bg” и чрез профила си в Google чрез услугата „Google+ sign in“ или Twitter чрез услугата „Sign in with Twitter“. За ползването на услугите чрез Google+ или Twitter са валидни правилата, изискванията и задълженията от предходната точка.
  1.6. Потребителският профил може да се ползва единствено за лични, нестопански цели като не се допуска използването му за каквито и да е рекламни цели.
  1.7. Регистрираният потребител има право по всяко време по своя преценка да прекрати използването на предоставяните от Национален информационен център "Popitai.bg" Услуги, като прекрати регистрацията си на Интернет сайта www.popitai.bg.
 2. Регистрация на Участник
  2.1. Регистрация на Участник - за да бъде предоставяна информация за Участниците на Потребителите чрез Интернет сайта www.popitai.bg и Денонощен информационен телефон 070011855, те трябва да пуснат запитване за регистрация в Интернет сайта www.popitai.bg. Регистрацията се извършва от „Прайс Интернешънъл” ЕООД. „Прайс Интернешънъл” ЕООД регистрира участника като създава Персоналния му профил и попълва в него информацията, която му е предоставена от Участника.
  2.2. За да бъде създаден Персонален профил на Участник, Участникът трябва да е възложил това на „Прайс Интернешънъл” ЕООД чрез преки или конклудентни действия, да е заплатил дължимите суми съгласно избрания от него абонаментен план (освен, когато е избран безплатен абонаментен план) и да е приел настоящите Общи условия. Информация за абонаментните планове на Национален информационен център "Popitai.bg" може да намерите на следната връзка - https://www.popitai.bg/абонаментни-планове. Всички действия на Участниците, свързани с Национален информационен център „Popitai.bg” се считат като възлагане и приемане на Общите условия на „Прайс Интернешънъл” ЕООД, включително заплащането на дължимите суми за ползване на услугата, избор на отметка за приемане на общите условия на Интернет сайта www.popitai.bg, изпращане на запитване или заявка чрез електронните формуляри на Интернет сайта www.popitai.bg, изпращане на електронно писмо със заявка или потвърждение за приемане на условията, изпращане на сканиран договор по електронна поща, изпращане на договор по поща или куриер, използване и/или промени в Персоналния профил на Участника, предоставяне, редактиране или публикуване на данни и материали за себе си и др.
  2.3. Участниците се съгласяват и приемат, че Потребителите могат да дават оценки и мнения в Интернет сайт www.popitai.bg за Участниците и предоставяните от тях стоки и услуги. Профилите на Участниците получават оценка на Потребителите, която се базира на осреднената оценка, дадена от Регистрираните потребители, публикували мнение за съответния Участник. Участниците се съгласяват и приемат, че „Прайс Интернешънъл” ЕООД не контролира и не носи отговорност за оценките и коментарите, дадени от Потребителите.
  2.4. Участникът е длъжен да предостави пълни и верни данни за себе си и предоставяните от него стоки и услуги, както и да уведомява „Прайс Интернешънъл” ЕООД за всяка тяхна промяна или да направи съответните промени в Персоналния си профил. Участникът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, не са заблуждаващи, не нарушават закона, добрите нрави или правата на трети лица. В Профила на Участник се допуска публикуване единствено на съдържание, относимо с дейността на Участника и тематично свързано с предмета на Национален информационен център „Popitai.bg”.
  2.5. Регистрация на Участник, който е Юридическо лице, се извършва от дееспособно лице, което има право да представлява съответното юридическо лице с оглед извършването на тази регистрация. При регистрацията същото декларира, че има необходимата представителна власт, за да извърши изявлението за възлагане и приемане на тези Общи условия от името на съответното юридическо лице и да извършва съответните правни и фактически действия, свързани с ползването на съответните услуги от името на юридическото лице. В случаи, че действа като представител на съответното юридическо лице, без да има представителна власт, лицето, извършило регистрацията дължи обезщетение за всички вреди, претърпени от това юридическо лице, от „Прайс Интернешънъл” ЕООД и от всяко трето лице в резултат от извършените от него действия без представителна власт.
  2.6. Ако отношенията между „Прайс Интернешънъл” ЕООД и Участника не са уредени по друг начин, Регистрацията на Участника приключва с изпращане на посочения от Участника електронен адрес на активна връзка за потвърждение. С избора на отметка за потвърждение Регистрацията на Потребителя е завършена, а Участникът се счита, че е приел настоящите Общи условия. „Прайс Интернешънъл” ЕООД може да изиска от Участника да извърши и други действия за потвърждение и приемане на Общите условия, като избор на активна връзка или изпращане на електорнно писмо.
  2.7. Участниците се съгласяват и приемат, че „Прайс Интернешънъл” ЕООД може да публикува и предоставя за тях информация, която не е получена от тях, а е открита в интернет, в печатни издания или от други източници, както и че „Прайс Интернешънъл” ЕООД не носи отговорност за истинността, достоверността и актуалността на такава информация.
  2.8. След като бъде регистриран Участникът получава от „Прайс Интернешънъл” ЕООД парола и Потребителско име на Участник, с които може да отваря и променя Персоналния си профил и информацията в него.
 3. При регистрация на непълнолетно лице, с регистрирането си същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия за ползване. Не се допуска регистрацията на малолетни лица. Родителите, упражняващи родителски права, или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на „Прайс Интернешънъл” ЕООД и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни.
 4. Регистрираните потребители и Участниците се задължават да не разкрива своите Пароли на трети лица и да уведомяват незабавно „Прайс Интернешънъл” ЕООД в случай на неправомерен достъп до техните профили, както и при вероятност за такъв. Регистрираните потребители и Участниците са длъжни да полагат всички грижи и да предприемат необходимите мерки за опазване на своите Пароли и носят пълна отговорност за всички действия, които се извършват от тях или от трето лице чрез използването им.
 5. При нарушение на законови разпоредби, договорни задължения, Общи условия или правата на трети лица, „Прайс Интернешънъл” ЕООД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на Регистриран потребител или Участник, включително да прeмaхне цялата или част от информацията от техните профили. Прекратяването на предоставянето на Услугите се счита и за автоматично прекратяване на договора с Участник. В този случай „Прайс Интернешънъл” ЕООД не дължи на Потребителите или Участниците изпращане на уведомление, връщане на суми или заплащане на каквито и да е обезщетения.
 6. „Прайс Интернешънъл” ЕООД има право по всяко време да осъществява достъп до всички профили на Потребители и Участници, както и до всяка информация, съдържаща се в Национален информационен център „Popitai.bg”, както и да редактира тяхното съдържание, да спира достъпа до тях, да ги деактивира, когато прецени, че е налице нарушение по предходната точка или има опасност от такова. В този случай „Прайс Интернешънъл” ЕООД не дължи на Потребителите или Участниците изпращане на уведомление, връщане на суми или заплащане на каквито и да е обезщетения.
 7. „Прайс Интернешънъл” ЕООД не проверява и не носи отговорност за истинността на информацията, разпространявана чрез Национален информационен център „Popitai.bg”, включително тази, предоставяна от Регистрирания потребител или Участник при регистрацията му или при ползването на Услугите, нито за това дали посочените от тях имена и съответно наименование на юридическо лице засягат права на трети лица, включително право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право върху марка или други права на интелектуална собственост.

IV. Сключване на договор

 1. Договорът между страните (Участника и „Прайс Интернешънъл” ЕООД) и Общите условия пораждат действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по един от следните начини:
  1.1. Чрез размяна на електронни писма между страните;
  1.2. Чрез подписване на договор в присъствието и на двете страни;
  1.3. Чрез размяна на сканирани копия на договора по електронна поща;
  1.4. Чрез размяна на договора по пощата или по куриер;
  1.5. Чрез заплащане от страна на Участника на дължимите суми за поддържане на неговия Персонален профил, съгласно условията на избрания от него абонаментен план (освен когато е избран безплатен абонаментен план) посочен на - https://www.popitai.bg/абонаментни-планове;
  1.6. Чрез избор на активна връзка или отметка за прием на Общите условия от страна на Участника;
  1.7. Чрез предоставяне на информация на „Прайс Интернешънъл” ЕООД, както и чрез редактиране и публикуване на такава в Персоналния си профил;
  1.8. Чрез други конклудентни действия на Участника, показващи намерението му да ползва услугите, предоставяни от „Прайс Интернешънъл” ЕООД.
 2. Във всички случаи „Прайс Интернешънъл” ЕООД няма никакви задължения и ангажименти към Участника докато не получи заплащане за предоставяните услуги или достатъчно доказателства, че Участникът е приел Общите условия.
 3. Ако друго не е договорено между страните, Договорът с Участник се счита за сключен за една година, но не повече от срока, за който Участникът е заплатил ползването на услугите. След изтичане на срока на договора, регистрацията на Участника се прекратява, като „Прайс Интернешънъл” ЕООД има право по всяко време да спре достъпа до Персоналния профил на Участника и да премахне неговото съдържание.

V. Права и задължения на Потребителите, Участниците и Рекламодателите

 1. Потребителите, Участниците и Рекламодателите имат право да ползват услугите, предоставяни чрез Национален информационен център "Popitai.bg" при спазване на законовите разпоредби, договорните си задължения и настоящите Общи условия, както и всички указания и изисквания, публикувани на Интернет сайт www.popitai.bg или съответните Интернет страници, от които са достъпни съответните инструменти, както и съобщени по денонощен информационен телефон 070011855.
 2. С цел подобряване на услугите, разговорите по денонощен информационен телефон 070011855 могат да бъдат записвани.
 3. Потребителите имат право на достъп до информацията, съдържаща се в Национален информационен център "Popitai.bg", единствено за лично ползване, при използване на нормалните функционалности на Национален информационен център "Popitai.bg". Достъп до мултимедийно съдържание (аудио и видео записи/файлове) може да бъде осъществяван единствено чрез стрийминг (streaming) – предаване на постоянен поток от аудио и видео сигнали чрез Интернет сайта www.popitai.bg до крайното устройство на Потребителя, даващо възможност на Потребителя единствено да гледа и слуша аудио и видео записи в реално време, при което не остава постоянно копие и което не дава възможност за сваляне и записване (download), разпространение и/или отложено гледане или прослушване.
 4. Потребителите, Участниците и Рекламодателите се задължават да не зареждат, да не разполагат на сървър на Национален информационен център "Popitai.bg", да не предоставят за публикация на „Прайс Интернешънъл” ЕООД и да не прави достояние по какъвто и да е било друг начин съдържание (информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, видео, фотографии, графики, аудио-материали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали):
  4.1. което противоречи на законодателството, сключените договори, настоящите Общи условия, етиката, правилата на добрите нрави и морала;
  4.2. което е обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
  4.3. което представлява търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, чието разкриване е забранено от договор, закон или от акт на компетентен държавен или общински орган;
  4.4. съдържащо информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
  4.5. съдържащи лични данни относно трети лица или друга защитена от закона информация, освен при спазване на всички приложими изисквания за тяхната защита, обработване и използване;
  4.6. приканващи към или съдържащи насилие над хора или животни, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на хора или животни;
  4.7. изобразяващи катастрофи и други тежки инциденти или престъпления, жертви от катастрофи, инциденти или престъпления;
  4.8. с порнографско или открито сексуално съдържание;
  4.9. представящи или приканващи към дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, както пропагандиращи всякаква друга недемократична идеология;
  4.10. накърняващи доброто име, честта или достойнството на трети лица;
  4.11. призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  4.12. представящи или насърчаващи поведение, което застрашава опазването на околната среда;
  4.13. съдържащи информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;
  4.14. нарушаващи каквито и да е било имуществени права или законни интереси на трети лица;
  4.15. с лошо качество и неясно съдържание;
  4.16. с големина на файла над определените в Интернет сайта www.popitai.bg максимални размери.
 5. Потребителите, Участниците и Рекламодателите се задължават да не осъществяват достъп до Потребителското или до каквото и да е друго съдържание, публикувано в Интернет сайта www.popitai.bg, чрез каквато и да е друга технология или средство, различно от технологиите и средствата, предоставени от „Прайс Интернешънъл” ЕООД и реализирани чрез нормалната му функционалност.
 6. Всеки Потребител, Участник и Рекламодател се задължава при използване на предоставяните от „Прайс Интернешънъл” ЕООД услуги:
  6.1. да не извършва злоумишлени действия;
  6.2. да не използва, копира и разпространява съдържание, публикувано от други лица, или каквото и да е друго съдържание, достъпно в Национален информационен център "Popitai.bg", за каквито и да е търговски цели;
  6.3. да не осъществява политическа агитация или религиозна пропаганда;
  6.4. да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет потребителите съдържание чрез използване на “pop-up”, “blind link” и др. под.;
  6.5. да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява или по друг начин да заблуждава за самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
  6.6. да уведомява незабавно „Прайс Интернешънъл” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
  6.7. да уведомява „Прайс Интернешънъл” ЕООД при констатиране на повредени файлове с оглед тяхното отстраняване;
  6.8. да не вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, да не изпраща нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), да не препълва каналите (FLOOD), да не достъпва ресурси с чужди права и пароли, да не използва недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), да не извършва действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

VI. Права и задължения на „Прайс Интернешънъл” ЕООД

 1. „Прайс Интернешънъл” ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителите и Участниците използват предоставяните Услуги и не носят отговорност за съдържанието на техните профили, както и за дейността им във връзка с използване на Услугите. „Прайс Интернешънъл” ЕООД няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на Сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителите и Участниците посредством ползването на Услугите.
 2. В съответствие с изискванията на действащото законодателство „Прайс Интернешънъл” ЕООД съхранява информационни материали и ресурси, разположени от Потребителя на сървърите на Национален информационен център "Popitai.bg", и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
 3. „Прайс Интернешънъл” ЕООД ще полага усилия за предоставяне на възможност на Потребителите и Участниците за нормално ползване на Услугите. Независимо от горното „Прайс Интернешънъл” ЕООД не гарантира, че информацията достъпна в Национален информационен център "Popitai.bg" е пълна, точна, вярна и без грешки.
 4. „Прайс Интернешънъл” ЕООД има право, но не и задължение, по своя преценка и без предизвестие да спре, ограничи или промени предоставянето на Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си Потребител, Участник или Рекламодател, по преценка на „Прайс Интернешънъл” ЕООД, нарушава разпоредби на действащото законодателство, на сключен договор, на настоящите общи условия или правата и законните интереси на трети лица.
 5. „Прайс Интернешънъл” ЕООД има право, но не и задължение, по своя преценка и без предизвестие да спира или ограничава достъпа до определен профил или негово съдържание и съответно да премахва изцяло или отчасти от своите сървъри съдържание, когато прецени, че то противоречи на изискванията на действащото законодателство, на сключен договор, на настоящите общи условия или правата и законните интереси на трети лица, включително когато „Прайс Интернешънъл” ЕООД получи сигнал или твърдение от трето лице за подобно нарушение, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.
 6. „Прайс Интернешънъл” ЕООД има право, но не и задължение, по своя преценка и без предизвестие да премахва мнения и коментари на Потребители, когато прецени, че те противоречи на изискванията на действащото законодателство, правилата на лоялната конкуренция, морала или добрите нрави, на сключен договор, на настоящите общи условия или правата и законните интереси на трети лица.
 7. При получаване на разпореждане от компетентен държавен орган, „Прайс Интернешънъл” ЕООД има право без предварително предупреждение да спре достъпа до даден профил или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.
 8. „Прайс Интернешънъл” ЕООД няма задължение да съхранява или възстановява съдържание на профили или друга информация, която е изтрита от съответния Потребител или Участник, от „Прайс Интернешънъл” ЕООД или от трето лице, независимо от причините за изтриването.
 9. „Прайс Интернешънъл” ЕООД има право да поставя на всяка от страниците на Интернет сайта www.popitai.bg, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от „Прайс Интернешънъл” ЕООД или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на „Прайс Интернешънъл” ЕООД. „Прайс Интернешънъл” ЕООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребител или Участник при ползването на Услугите на „Прайс Интернешънъл” ЕООД, както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в публикуваните от тях мнения и друго съдържание.
 10. „Прайс Интернешънъл” ЕООД има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителите, Участниците и Рекламодателите с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на тези Общи условия Потребителите, Участниците и Рекламодателите се съгласяват да получават такива непоискани търговски съобщения.
 11. „Прайс Интернешънъл” ЕООД има правото без предизвестие да деактивира Паролата за достъп до профил на Регистрирания потребител или Участник и в случай, че по преценка на „Прайс Интернешънъл” ЕООД той нарушава разпоредби на действащото законодателство, да договорни задължения, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на „Прайс Интернешънъл” ЕООД или на трети лица. В тези случаи „Прайс Интернешънъл” ЕООД има право да прекрати регистрацията на Регистрирания потребител или Участника и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него съдържание. Договорът с Участника се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.
 12. Когато „Прайс Интернешънъл” ЕООД получи информация, която дава основание да се предположи, че поведението на Потребител или Участник при ползването на Услугите би могло да представлява престъпление или административно нарушение, „Прайс Интернешънъл” ЕООД има право по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изисквани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.
 13. „Прайс Интернешънъл” ЕООД има правото да откаже изпълнение на ангажиментите си към Участник, ако предоставените от него данни или материали, включително материали, които са достъпни чрез активна връзка, посочена от Участника, имат съдържание, за което има основание да се счита, че нарушава закона, добрите нрави, задълженията на Участника по настоящите Общи условия или сключения договор или правата на трети лица, както и такива, които биха могли да компрометират „Прайс Интернешънъл” ЕООД или да навредят на репутацията, марката или бизнеса му. В този случай „Прайс Интернешънъл” ЕООД има право да не публикува или да премахне по своя преценка данните и/или материалите от сайта, без да дължи уведомление, обезщетение или връщане на суми на Участника.
 14. „Прайс Интернешънъл” ЕООД си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Национален информационен център "Popitai.bg", след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в Интернет сайта www.popitai.bg и/или в профил на Регистрирания потребител или Участника.
 

VII. Интелектуална собственост

 1. С предоставянето на данни и материали на „Прайс Интернешънъл” ЕООД и с поставянето на материал или връзка към материал в Интернет сайта www.popitai.bg, всеки Потребител и Участник предоставя на „Прайс Интернешънъл” ЕООД неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Условия за ползване, без да дължи възнаграждение за това, без териториални ограничения (за целия свят) и за времето, за което материалът или връзка към него са разположени на Интернет сайта www.popitai.bg, както и за разумен срок след премахването им. Предоставеното право включва правото на „Прайс Интернешънъл” ЕООД да използва тези материали за нуждите на промотиране или реклама на Национален информационен център "Popitai.bg" в други медии, включително в преработен вид, да ги предоставя на други медии във връзка с развиването на дейността на Национален информационен център "Popitai.bg".
 2. Участниците предоставят на „Прайс Интернешънъл” ЕООД право да използва името, марката, логата, и всички обекти на авторско право, които публикуват или предоставят за публикуване на „Прайс Интернешънъл” ЕООД, включително материали, които са достъпни чрез активна връзка, посочена от Участника. Участникът декларира и носи отговорност, че е собственик или законен ползвател на предоставените от него рекламни материали, включително на материали, които са достъпни чрез активна връзка, посочена от Участника, и той има право да ги предостави на „Прайс Интернешънъл” ЕООД.
 3. „Прайс Интернешънъл” ЕООД не е длъжен да наблюдава или да оценява и не носи отговорност за законността на съдържанието на данните и материалите, предоставяни чрез Национален информационен център "Popitai.bg".
 4. Всеки Регистриран потребител и Участник декларира и гарантира, че е носител на авторски права или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, включително правото да сублицензира ползването на съответния материал, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание в Национален информационен център "Popitai.bg" и неговото използване не нарушават правата на трети лица; че е получил съгласието на всяко лице, което участва или е изобразено или по какъвто и да е начин се споменава в материалите с оглед заснемането, изобразяването, използването на името или други данни относно такова лице, както и публикуването и разпространението на съответния материал.
 5. С предоставянето на данни и материали на „Прайс Интернешънъл” ЕООД и с поставянето на материал или връзка към материал в Интернет сайта www.popitai.bg, всеки Потребител и Участник се съгласява и предоставя на „Прайс Интернешънъл” ЕООД и на всички Потребители и Участници неизключителното право на достъп до публикуваните материали, правото да ги ползват и възпроизвеждат по начина, осигурен от Национален информационен център "Popitai.bg" чрез Услугите, без да дължат възнаграждение за това, без териториални ограничения (за целия свят) и за времето, за което материалът или връзка към него са разположени на Интернет сайта www.popitai.bg, както и за разумен срок след премахването им.
 6. Предоставеното право по т. 1 включва и правото на „Прайс Интернешънъл” ЕООД да визуализира публикуваните материали в профили на други Регистрирани потребители и Участници, както и да използва по своя преценка графични изображения, рекламни формати и други при оформянето на страниците от Интернет сайта www.popitai.bg.
 7. Потребителите и Участниците нямат право да използват, записват, съхраняват, възпроизвеждат, променят, адаптират, разпространяват публично материали, които са им станали достъпни при ползването на услугите на „Прайс Интернешънъл” ЕООД.
 8. Потребителите и Участниците се задължават да не повреждат или по друг начин да не смущават нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от Потребителите и Участниците на Интернет сайта www.popitai.bg с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Национален информационен център "Popitai.bg".
 9. Потребителите и Участниците носят отговорност за законността на материалите, които публикуват или прави достъпно чрез ползването на Услугите, както и за действията си по публикуването и предоставянето им и за последствията от това.
 10. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, съдържащи се в Национален информационен център "Popitai.bg", извън материалите, собственост на Потребителите, Участниците и Рекламодателите, принадлежат на „Прайс Интернешънъл” ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 11. В случай, че Потребителят или Участник счита, че негови права на интелектуална собственост или други имуществени или неимуществени права са нарушени от друг Потребител или Участник и желае да отправи сигнал за установено нарушение, той следва да изпрати уведомление на следния адрес: бул. Цариградско шосе 135, ет. 1, София 1784 , България, или на E-mail: office@popitai.bg или да попълни съответната електронна форма на Интернет сайт www.popitai.bg. Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малкото следното съдържание: Подпис (вкл. квалифициран електронен подпис) на лицето или надлежно упълномощен представител на лицето - носител на правото, за което се твърди, че е нарушено; конкретно посочване на материала, за който се твърди, че е налице нарушение, както и посочване на точен URL, позволяващ идентификация на материала в Интернет сайта www.popitai.bg; информация за обратна връзка; доказателства, удостоверяващи собствеността върху правата. „Прайс Интернешънъл” ЕООД по своя преценка предприема действия във връзка с полученото уведомление.
 12. В случай, че Регистрираният потребител счита, че достъпът до материал, публикуван от него е ограничен неоснователно, той следва да изпрати писмено уведомление до „Прайс Интернешънъл” ЕООД със съдържанието и по реда, предвиден в т. 9. „Прайс Интернешънъл” ЕООД по своя преценка предприема действия във връзка с полученото уведомление. 

VIII. Отговорност

 1. „Прайс Интернешънъл” ЕООД не носи отговорност за информация, достъпна в Национален информационен център "Popitai.bg".
 2. „Прайс Интернешънъл” ЕООД не гарантира за достоверността и пълнотата на информацията и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията. „Прайс Интернешънъл” ЕООД полага грижи за осигуряване на нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. Използването на предоставяните Услуги е на риск и отговорност на Потребителите, като „Прайс Интернешънъл” ЕООД не отговаря за причинени на Потребителя при ползване на Услугите вреди, освен ако са причинени от „Прайс Интернешънъл” ЕООД умишлено.
 3. „Прайс Интернешънъл” ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията и оборудването на Потребител, Участник или Рекламодател, или за загуба на данни произтекли от материали или ресурси, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Услугите.
 4. „Прайс Интернешънъл” ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на „Прайс Интернешънъл” ЕООД, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребител, Участник или Рекламодател, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Национален информационен център "Popitai.bg".
 5. Потребителят, Участникът или Рекламодателят декларират, че осъзнават възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет или телефонна връзка до Национален информационен център "Popitai.bg", които могат да възникнат. Те декларират, че няма да претендират каквито и да било обезщетения от „Прайс Интернешънъл” ЕООД за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения в Интернет или телефонната връзка, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
 6. „Прайс Интернешънъл” ЕООД не предлага и не посредничи при предлагането на стоки и услуги, включени в Национален информационен център "Popitai.bg". „Прайс Интернешънъл” ЕООД не носи отговорност за наличността, качеството, надеждността, пригодността за определена цел и безопасността на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез каквато и да е информация в Национален информационен център "Popitai.bg", включително чрез публикуване на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му. Действията на тези трети лица не са под контрола на „Прайс Интернешънъл” ЕООД и „Прайс Интернешънъл” ЕООД не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.
 7. „Прайс Интернешънъл” ЕООД не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани на тестове от страна на „Прайс Интернешънъл” ЕООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи „Прайс Интернешънъл” ЕООД публикува съобщение за това Интернет сайта www.popitai.bg, доколкото е възможно и приложимо.
 8. „Прайс Интернешънъл” ЕООД не носи отговорност за публикувани материали и информация, предоставяна по телефон 070011855, както и за дейността на Потребителите и Участниците във връзка с използване на Услугите. „Прайс Интернешънъл” ЕООД не отговаря и за произтеклите за други Потребители, Участници, Трети лица или Рекламодатели вреди при достъпа или използването на Услугите. „Прайс Интернешънъл” ЕООД не носи отговорност спрямо Потребители, Участници, Рекламодатели и всички трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Национален информационен център "Popitai.bg".
 9. „Прайс Интернешънъл” ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от лице, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите поради извършено от лицето нарушение на тези Общи условия или на действащото законодателство, или вследствие предоставяне на информация или изпълнение разпореждания на компетентни органи.
 10. „Прайс Интернешънъл” ЕООД не контролира и не носи отговорност за оценките и коментарите, дадени от Потребителите. Всички претенции на Участници и на Трети лица във връзка с оценки и коментари и последствията от тяхното публикуване, следва да се отправят към лицата, които са ги публикували.
 11. „Прайс Интернешънъл” ЕООД не носи отговорност за наличие на неактуална или невярна информация, публикувана в Интернет сайт www.popitai.bg или съобщена по денонощен информационен телефон 070011855. Информацията, предоставяна чрез Национален информационен център „Popitai.bg” се базира на данни, получени от съответния Участник или публикувани от Участника в неговия Персонален профил. Профилът на Участника може да съдържа и данни, които „Прайс Интернешънъл” ЕООД не е получило от Участника, а е събрало в интернет, от печатни издания, както и всякаква друга публична информация от свободно достъпни източници.
 12. Чрез Национален информационен център „Popitai.bg” се предоставя и информация за Трети лица, която не е получена от Третите лица, нито от официални източници, а от интернет, от печатни издания и от други свободно достъпни източници. Всички лица, ползващи Национален информационен център „Popitai.bg” се съгласяват, че „Прайс Интернешънъл” ЕООД не носи отговорност за истинността, достоверността и актуалността на тези данни и материали и че „Прайс Интернешънъл” ЕООД няма задължение да проверява истинността и пълнотата на тези данни. Всички претенции на Потребителите и всички други лица във връзка с информацията от Национален информационен център „Popitai.bg” следва да се отправят към съответния Участник, предоставил данните за себе си, съответно към източника на информация, ползван от „Прайс Интернешънъл” ЕООД.
 13. Всеки Потребител носи отговорност за оценките и коментарите, които дава за Участниците, Третите лица и предлаганите от тях стоки и услуги. „Прайс Интернешънъл” ЕООД не контролира оценките и коментарите. Всички претенции във връзка с оценки и коментари се отправят към съответния Потребител, които ги е публикувал.
 14. Участникът е отговорен за истинността и законността на всички данни и материали, предоставени на „Прайс Интернешънъл” ЕООД или публикувани от Участника на интернет сайт www.popitai.bg. Участникът носи пълна отговорност за това, че предоставената от него информация и материали (за него или за отделни негови продукти, търговски марки, лого, промоции или оферти и пр.) не нарушават разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия или други разпоредби на българското или европейското законодателство, включително че Участникът:
  a) не прикрива и не представя погрешно съществени недостатъци или опасни свойства на стоките или услугите, които се рекламират;
  b) не им приписва несъществуващи качества;
  c) не подвежда потребителите относно свойствата или начина на употреба на продуктите посредством представяне на неверни данни или представяне на вярна информация по подвеждащ начин;
  d) не използва фирмено наименование, търговска марка или отличителни знаци и слогани на друго лице;
  e) не използва елементи, които биха могли да създадат погрешна представа относно несъществуващи качества на продуктите и услугите;
  f) не предоставя подвеждаща информация относно цени, ценови отстъпки или други благоприятни условия за продажба;
  g) не използва обект на авторско право или други права върху интелектуална собственост, притежание на трети страни.
 15. Участникът декларира и носи отговорност, че рекламираните от него стоки и услуги, както и предоставените и публикуваните от него материали, включително материали, които са достъпни чрез активна връзка, посочена от Участника, по своята същност и съдържание са съобразени със законодателството на Република България и не нарушават правото на интелектуална собственост на трети страни, както и че не съдържат прояви на насилие, порнография и всякаква форма на дискриминация на основание раса, пол, религия, националност, сексуална ориентация и възраст, както и всякакво съдържание, което би могло да компрометира „Прайс Интернешънъл” ЕООД или навреди на репутацията, марката или бизнеса му. Участникът дължи обезщетение на „Прайс Интернешънъл” ЕООД за всякакви вреди, искове, загуби, задължения, разходи, имуществени санкции, адвокатски хонорари и други суми, които са възникнали в резултат на неспазване от страна на Участника на задължението по тази точка, както и на други клаузи от настоящите Общи услови.
 16. Участникът поема пълната отговорност за евентуални вреди, причинени на „Прайс Интернешънъл” ЕООД и на трети лица, поради използване и разпространение на предоставените материали от „Прайс Интернешънъл” ЕООД. Обезщетенията и всички други задължения, свързани с нарушаване от страна на Участника на законови разпоредби или правата трето лице, включително при неизпълнение на тези Общи условия, са за сметка на Участника. Участникът се задължава да обезщети „Прайс Интернешънъл” ЕООД и да възстанови всички негови разходи, следствие на такова неизпълнение.

IX. Обезщетения

 1. Потребителят, съответно Участникът и Рекламодателят, се задължава да обезщети „Прайс Интернешънъл” ЕООД и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения, разноски за водене на дела и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с информация и материали, които той е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползването на Услугите в нарушение на законодателството, сключен договор, тези Общи условия или правата на трети лица.
 2. Потребителят, съответно Участникът и Рекламодателят, се задължава да обезщети „Прайс Интернешънъл” ЕООД за всички вреди, причинени в следствие ползване на Услугите от лица, на които последният е предоставил Паролите си.
 3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото.
 4. Тези задълженията продължават действието си и след прекратяване на ползване на Услугите, включително и след преустановяване на дейността и съществуването на самия Национален информационен център "Popitai.bg".

X. Прекратяване на регистрацията на Потребителя. Прекратяване на договора

 1. Всеки Регистриран потребител може да прекрати регистрацията си чрез предвидената в Потребителския му профил опция за деактивиране. Това става чрез натискане на бутон за деактивация, след което ще получи имейл с линк за потвърждение за декативране на прифила. В случай на прекратяване на регистрацията на каквото и да е основание, „Прайс Интернешънъл” ЕООД има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до неговия Потребителски профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него съдържание. „Прайс Интернешънъл” ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребител или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа им до Потребителски профил, прекратяването на регистрацията, изтриването на разположеното от него съдържание, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи. Прекратяването на регистрацията не задължава „Прайс Интернешънъл” ЕООД да премахне материалите, информацията, оценките и коментарите, публикувани от Потребителя. Преценката за премахването на информацията е на „Прайс Интернешънъл” ЕООД.
 2. Всеки Участник може да прекрати регистрацията си чрез предвидената в Потребителския му профил опция за деактивиране. Това става чрез натискане на бутон за деактивация, след което ще получи имейл с линк за потвърждение за декативране на прифила. Прекратяването на регистрацията не задължава „Прайс Интернешънъл” ЕООД да връща суми или да плаща обезщетения на Участника. Прекратяването на регистрацията не означава премахването на информацията от базата данни на Национален информационен център "Popitai.bg". При деактивация „Прайс Интернешънъл” ЕООД може да премахне само съдържанието, публикувано от Участника, но не и информация относно Участника, публикувана от „Прайс Интернешънъл” ЕООД или от Регистрирани потребители. За избягване на съмнение, прекратяване регистрацията на Участник не води до премахване на публикуваните от други Регистрирани потребители мнения и оценки за Участника. Преценката за премахването на информацията е на „Прайс Интернешънъл” ЕООД.
 3. Договорът с Участник се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
  3.1. преустановяване на дейността на Национален информационен център "Popitai.bg" или прекратяване на поддържането на Национален информационен център "Popitai.bg";
  3.2. с изтичане на срока на договора;
  3.3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
  3.4. с едномесечно предизвестие, отправено до другата страна;
  3.5. с писмено уведомление от „Прайс Интернешънъл” ЕООД до Участника в случай на неизпълнение на договорните задължения на Участника.
 4. В случай на прекратяване на договора между страните „Прайс Интернешънъл” ЕООД не дължи връщане на получени суми от Участника и Участника не се освобождава от задължението си да заплати дължимите на „Прайс Интернешънъл” ЕООД, освен ако прекратяването не е следствие на виновно неизпълнение на поетите задължения от страна на „Прайс Интернешънъл” ЕООД, което не е било поправено от „Прайс Интернешънъл” ЕООД в разумен срок, предоставен от Участника с писмено уведомление.
 5. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, „Прайс Интернешънъл” ЕООД има право да спре незабавно достъпа на съответния Участник до неговия Персонален профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него съдържание. В случай на прекратяване на договора „Прайс Интернешънъл” ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Участник, Потребител или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа им до Персоналния профил на Участника, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от него съдържание, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи. Прекратяването на договора не освобождава Участника от отговорността му за вреди, причинени на „Прайс Интернешънъл” ЕООД или на което и да е трето лице по време на действието му.

XI. Действие на Общите условия

 1. „Прайс Интернешънъл” ЕООД има право едностранно да променя тези Общи условия.
 2. При извършване на промени, „Прайс Интернешънъл” ЕООД ги публикува на Интернет сайта www.popitai.bg.
 3. За Потребителите новите Общи условия влизат в сила в момента на публикуването им. За Участниците и Рекламодателите те влизат в сила, ако тези лица не са заявили, че отхвърлят промените на следния електронен адрес: office@popitai.bg. Ако Участникът отхвърли промените, договорът се счита за прекратен, без „Прайс Интернешънъл” ЕООД да дължи връщане на суми или заплащане на обезщетения.
 4. Нерегистриран потребител изразява несъгласието си с промените като преустанови ползването на Услугите, достъпни за Нерегистрирани потребители.
 5. Ако някоя клауза на Общите условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или от установената практика или обичай.
 6. Общите условия не се прилагат за Услуги, за които има специални правила, установени от „Прайс Интернешънъл” ЕООД.

XII. Съобщения

 1. Освен ако изрично не е предвидено друго, съобщения и изявления на страните се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, избор на активна връзка или отметка за приемане на Общите условия, и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 2. Ползвателите, Участниците и рекламодателите изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления до тях за получени с постъпването им в посочените от тях електронни пощенски кутии, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. В случай, че са посочили невалиден електронен адрес, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от „Прайс Интернешънъл” ЕООД, дори ако не е било получено.

XIII. Поверителност

 1. Предоставянето на всякаква информация или материали от Потребител, Участник и Рекламодател има доброволен характер, включително лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Личните данни включват всякакви данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани, включително цялата информация, която те са публикували, попълнили или предоставили на „Прайс Интернешънъл” ЕООД.
 2. „Прайс Интернешънъл” ЕООД е оператор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
 3. С попълването на лични данни, с предоставянето им на „Прайс Интернешънъл” ЕООД, както и с приемането на тези Общи условия, всеки Потребител, Участник и Рекламодател потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за осигуряване на предлаганите услуги, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с клиента и за изпращане на уведомления за услугите, предоставяни от „Прайс Интернешънъл” ЕООД.
 4. Извън информацията по-горе, „Прайс Интернешънъл” ЕООД има правото (но не и задължението) автоматично да запазва и определена информация, която компютър или друго крайно устройство изпраща към Национален информационен център "Popitai.bg". Информацията се съхранява в Национален информационен център "Popitai.bg" и може да включва информация за Личните профили на Участници, които лицата са посетили, Интернет сайтове, които са препратили лицата към Национален информационен център "Popitai.bg", интернет сайтове, които са посетили чрез препратки от Национален информационен център "Popitai.bg", датата и часа на тези посещения, IP адреса, вида на Интернет браузъра, използваните ключови думи при търсене, броя лица, видели даден банер, броя кликове върху банерите и др. Тази информация се използва за проучване и проследяване на потребителското поведение, навици и интереси, за анализиране на ефективността на осъществяваната реклама, за статистически цели, както и за подобряване на предлаганите Услуги. Тази информация може да бъде обработвана и съхранявана заедно с друга информация относно лицата, ако това се изисква от действащото законодателство, както и за възпроизвеждане на извършени електронни изявления на Потребител, Участник и Рекламодател и идентифицирането им, в случай на възникване на правен спор.
 5. Участниците се съгласяват, че данните, информацията и материалите, които публикуват или предоставят на „Прайс Интернешънъл” ЕООД за ползване в Национален информационен център "Popitai.bg", са предоставени с цел разпространението им без ограничение, независимо дали съдържат лични данни. Те ще бъдат публично достъпни на Интернет сайта www.popitai.bg и ще се предоставят чрез денонощен информационен телефон 070011855.
 6. Потребителите се съгласяват, че данните, информацията и материалите, които публикуват в Национален информационен център "Popitai.bg" извън данните от регистрацията им, са предоставени с цел разпространението им без ограничение, независимо дали съдържат лични данни. Те ще бъдат публично достъпни на Интернет сайта www.popitai.bg и ще се предоставят чрез Денонощен информационен телефон 070011855.
 7. „Прайс Интернешънъл” ЕООД няма задължение да събира, използва, съхранява или обработва по какъвто и да било друг начин лични данни или каквато и да е друга информация, която е обект на специална закрила съгласно действащото законодателство, нито да следи за наличието на такива данни или информация в него. Публикуването на каквито и да е лични данни или друга информация, при ползването на Услугите, е изцяло на риск и отговорност на лицата, които ги публикуват.
 8. Потребителите, Участниците и Рекламодателите декларират, че са информирани, приемат и се съгласяват, че всяка информация (включително лични данни), публикувани от тях, включително извършените отбелязвания на събития, в които ще участват и Участници, които следят, ще бъдат публично достъпни за всички трети лица.
 9. Всеки Потребител, Участник и Рекламодател декларира и гарантира, че при публикуване материали, данни и на каквато и да е друга информация не нарушава правата на трети лица във връзка със защитата на техните лични данни или каквито и да е други техни лични права, включително и че предварително е получил тяхното съгласие за такова публикуване (доколкото такова е необходимо съгласно приложимото законодателство).
 10. „Прайс Интернешънъл” ЕООД събира и използва информацията и за предлагане на стоки и/или нови услуги, офериране на стоки и/или услуги, предлагани от трети лица, за промоции, организиране на запитвания, анкети и проучвания и за статистически цели.
 11. „Прайс Интернешънъл” ЕООД може да предостави възможност на трети лица, като например Facebook, Google+, Twitter, да публикуват в своите уебсайтове информация от Национален информационен център "Popitai.bg" без лични данни на физическите лица, освен ако те не са направили тази информация публична по някакъв начин. В случай, че лицата не желаят приятелите, контактите му и друга информация за него, налична в други уебсайтове, да бъдат споделяни в Национален информационен център "Popitai.bg", те трябва да променят настройките си за поверителност в профилите си в тези други уебсайтове.
 12. В определени страници от Интернет сайта www.popitai.bg може да се визуализират бутони за споделяне („share”) на съдържание с други уебсайтове. При използване на подобни бутони лицата се съгласяват да предоставят съдържание (включително и евентуална лична или друга информация, която същото може да съдържа) за споделяне в съответния уебсайт. При използване на такива бутони за споделяне („share”), лицата да се считат за информирани, че споделят своето Потребителско съдържание с трети лица, които са извън контрола на „Прайс Интернешънъл” ЕООД и които може да са разположени и да извършват своята дейност извън територията на Република България.
 13. „Прайс Интернешънъл” ЕООД има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребител, Участник или Рекламодател кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като идентифицират използваното от него крайно устройство и/или браузър.
 14. При предоставяне на услугите „Прайс Интернешънъл” ЕООД съхранява информация и получава достъп до такава информация, съхранена в крайното устройство на Потребителя и съответно я обработва с цел:
  14.1. Осигуряване на нормален и качествен достъп до Услугите с всички техни функционални възможности;
  14.2. Проверка за наличността на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство, необходими за нормалния достъп и ползване на Услугите и информирането му за липсата на такива;
  14.3. Проследяване и предотвратяване извършването на мултиакаунтинг (регистрация и използване на множество потребителски профили от едно лице) и злоумишлени действия;
  14.4. Визуализиране или невизуализиране на елементи от Национален информационен център "Popitai.bg", които имат специфични изисквания съвместими или съответно несъвместими с конкретни свойства, качества или настройки на крайното устройство (напр. ширина на екран; разделителна способност и др.);
  14.5. Приспособяване на Услугите и осигуряване на автоматизирано показване или скриване на различни елементи съобразно предпочитанията и настройките на Потребителя или Участника;
  14.6. Реклама и проучване на предпочитанията на Потребителите.
 15. Потребителят и Участникът имат право по всяко време да откажат съхраняването и/или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство. Забраната и/или изтриването на кукитата (cookies) от страна на Потребителя или Участника може да доведе до пълна или частична невъзможност за достъп и ползване на Услугите, до промяна или премахване на предварително зададени от тях настройки и/или до съществено влошаване на качеството на Услугите, за което „Прайс Интернешънъл” ЕООД не носи отговорност.
 16. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя. „Прайс Интернешънъл” ЕООД няма достъп до или контрол върху използването на тези кукита.
 17. Потребителите, Участниците и Рекламодателите се съгласяват, че „Прайс Интернешънъл” ЕООД има право да разпространява и предоставя публично достъпното съдържание на интернет сайта www.popitai.bg и Денонощен информационен телефон 070011855 , на свързани с „Прайс Интернешънъл” ЕООД лица, негови бизнес партньори и всякакви други трети лица, като тези трети лица могат да публикуват това съдържание на техните Уебсайтове или медийни платформи. 
 18. С цел извършване на техническа поддръжка и администриране на Национален информационен център "Popitai.bg", както и при обработването на информация за статистически и маркетингови цели, при извършването на тестове и проби на работата на Уебсайта www.popitai.bg и Денонощен информационен телефон 070011855 , при извършване на плащания и ползването на други услуги, свързани с Интернет сайта www.popitai.bg и Денонощен информационен телефон 070011855, лични данни и друга информация относно Потребител, Участник или Рекламодател могат да бъдат разкрити на и обработвани от трети лица, на които „Прайс Интернешънъл” ЕООД е възложило извършването на определени услуги, свързани с Национален информационен център "Popitai.bg". Тези данни ще бъдат разкривани и съответно обработвани само до степен и в обем, който е необходим за извършването на възложената работа. Тези лица ще бъдат информирани, че предоставяната им информация е защитена съобразно законодателството по отношение обработката на личните им данни.
 19. Потребителят, съответно Участникът и Рекламодателят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Всеки от тях има право по всяко време да възрази срещу последващо обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Прайс Интернешънъл” ЕООД на посочените адрес или електронен пощенски адрес за контакти.
 20. Потребителят, съответно Участникът и Рекламодателят, декларира, че е информиран, и изразява своето съгласие личните му данни да бъдат предоставяни и разкривани от „Прайс Интернешънъл” ЕООД на други администратори на лични данни за целите на маркетинга и рекламата на територията на Република България и в държави във и извън Европейския съюз. Всеки от тях има право по всяко време да оттегли своето съгласие за последващо предоставяне на личните му данни на трети лица на посочените адрес или електронен пощенски адрес за контакти. 
 21. „Прайс Интернешънъл” ЕООД няма да разкрива лични данни, освен:
  21.1. когато е предвидено в тези Общи условия или лицето е дало изрично съгласието си в момента на регистрацията си или в по-късен момент;
  21.2. когато това е необходимо за изпълнение на нормативно задължение на „Прайс Интернешънъл” ЕООД;
  21.3. когато информацията е изискана от държавни органи, съдебни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация в съответствие със законово установените процедури и правила;
  21.4. когато разкриването се налага за защита на правата, законните интереси и репутацията на „Прайс Интернешънъл” ЕООД, свързаните с „Прайс Интернешънъл” ЕООД лица, Участници, Рекламодатели или Потребителите;
  21.5. когато информацията се предоставя на служители или подизпълнители на „Прайс Интернешънъл” ЕООД дейности по администриране на Национален информационен център "Popitai.bg" и ползването на услугите;
  21.6. в други посочени в закона случаи.
 22. Национален информационен център "Popitai.bg" не е насочена към лица на възраст под 18 години. В случай, че лице под 18 години е предоставило свои лични данни без съгласието на своите родители и/или настойници, последните следва да информират „Прайс Интернешънъл” ЕООД незабавно за това.
 23. „Прайс Интернешънъл” ЕООД полага грижа за защита на информацията, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които лицето само е направило достъпна тази информация за трети лица.
 24. Потребителят, съответно Участникът и Рекламодателят, потвърждава, че е запознат с правата, предоставени му съгласно българския Закон за защита на личните данни и съгласно другите приложими чужди закони (когато има такива), включително, но не само :
  24.1. общото право да бъде информиран за всичко свързано с обработването и защитата на личните данни, за което „Прайс Интернешънъл” ЕООД е задължен да го информира съобразно приложимото действащо законодателство;
  24.2. правото на достъп до личните му данни, обработвани от „Прайс Интернешънъл” ЕООД;
  24.3. правото да коригира и актуализира своите лични данни, обработвани от „Прайс Интернешънъл” ЕООД;
  24.4. правото да поиска заличаване или блокиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на приложимото законодателство;
  24.5. правото да изиска от „Прайс Интернешънъл” ЕООД да уведоми третите лица, на които е разкрило личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за „Прайс Интернешънъл” ЕООД;
  24.6. правото да възрази във всеки момент, безплатно и без да посочва причини, срещу обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг или срещу разкриването на тези данни на трети лица за такива цели съобразно приложимото законодателство;
  24.7. правото да предприеме действия пред компетентния съд с оглед защитата на каквито и да е права, предоставени му съгласно приложимото законодателство.
 25. Всеки Регистриран потребител и Участник може да коригира и актуализира своите лични данни, съхранявани от „Прайс Интернешънъл” ЕООД, чрез своя профил.
 26. Всяко лице да упражни правата си по т 24, като отправи съответно писмено искане към „Прайс Интернешънъл” ЕООД, датирано и подписано и съответстващо на всички други изисквания относно формата, съобразно приложимото право.

XIV. Прекратяване на услугите

 1. Във всички случи нарушаването на тези Общи условия, може да доведе до временно или постоянно прекратяване на услугите и преустановяване на достъпа до Потребителски или Персонален профил, без „Прайс Интернешънъл” ЕООД да дължи уведомление, предупреждение или каквото и да е обезщетение. В този случай „Прайс Интернешънъл” ЕООД може по своя преценка да премахне отделни материали вместо да прекрати изцяло ползването на даден профил.
 2. Във всички случаи нарушителят дължи на „Прайс Интернешънъл” ЕООД обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени в следствие на нарушението.
 3. „Прайс Интернешънъл” ЕООД има право да не приема, да отказва или да прекъсва обаждания на Потребители по Денонощен информационен телефон 070011855 по собствена преценка, без да дължи обяснение или обезщетение на Потребителя.

XV. Цени на услугите

 1. Потребителите ползват Национален информационен център "Popitai.bg" безплатно.
 2. Срещу възможността за включване на Услугите в Национален информационен център "Popitai.bg", Участниците дължат на „Прайс Интернешънъл” ЕООД възнаграждение.
 3. Цените на услугите са в лева.
 4. Цените са актуални към датата на сключване на договор с Участника.
 5. Цените за ползване на Национален информационен център "Popitai.bg" от Участниците са публикувани на Интернет сайта www.popitai.bg. Тези цени не са окончателни, подлежат на допълнително договаряне между Участника и „Прайс Интернешънъл” ЕООД в договора между тях, с оглед обема и спецификата на публикуваната информация, материали, броя търговски обекти и други параметри по преценка на „Прайс Интернешънъл” ЕООД и в съответствие с договореностите с конкретния Участник.
 6. Обявените цени са за Персонален профил на Участник, като за всеки търговски обект се създава отделен Персонален профил и се заплаща отделно възнаграждение, ако друго не е договорено от Участника и „Прайс Интернешънъл” ЕООД в договора между тях.
 7. По собствена преценка „Прайс Интернешънъл” ЕООД може да предлага отстъпки на отделните Участници.
 8. Извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на Участника, че е съгласен да заплати авансово услугата, а от друга страна представлява волеизявление от страна на Участника, че е съгласен с настоящите Общи условия, както и с индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел и одобрил.
 9. Цените за реклама в Национален информационен център "Popitai.bg" се договарят индивидуално за всеки конкретен случай със съответния Рекламодател с оглед вида и спецификите на рекламата.

XVI. Информация и съгласие

 1. Всеки от Потребителите, Участниците и Рекламодателите декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
  a) името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на “Прайс Интернешънъл” ЕООД;
  b) всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от “Прайс Интернешънъл” ЕООД;
  c) цената на стоките и услугите с включени всички данъци и такси, както и количеството на поръчаните продукти, когато това е приложимо;
  d) начина на плащане и другите условия на предоставяне на услугите когато това е приложимо;
  e) правото на лицето да се откаже от услугите;
  f) периода, за който цената на услугите е в сила, когато това е приложимо;
  g) условията за ползване на услугите;
  h) условията и срока на гаранцията, когато това е приложимо;
  i) информация за контакт с “Прайс Интернешънъл” ЕООД, включително по телефон и електронна поща;
  j) техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
  k) техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
 2. Участникът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите, когато това е приложимо.

XVII. Заключителни разпоредби

 1. За неуредените въпроси се прилага българското законодателство.
 2. Всички спорове, свързани с услугите, се разрешават от компетентния български съд със седалище в София.
Остави коментар